biografía
  y libros

   redescubrir la música

cursos

 
     
   
 
  Messe de requiem  -  G. Fauré (1845-1924)
 
G. Fauré (1845-1924)

La llarga gènesi d’aquesta obra, amb múltiples revisions i ampliacions, reafirma la posició amb què l’autor aborda un gènere, el rèquiem, que tants exponents d’altissíma qualitat ha inspirat al llarg de la història. Cada època i compositor, especialment en els segles XIX i XX, hi ha projectat els seus criteris i inquietuds. Fauré el va omplir de serenor.