biografía
  y libros

   redescubrir la música

cursos

 
     
   
 
  Visió global de la Història de la Música (I)  -  Autors diversos
 
Autors diversos
De l’Edat mitjana a l’actualitat, la música anomenada “clàssica” ha evolucionat d’una manera impressionant. Amb les característiques que li són pròpies, però totalment vinculada a les altres arts, la visió aquest procés des d’una perspectiva conjunta ens permetrà fer-nos una idea força clara de quelcom que és a la base de la nostra cultura i pensament. Una evolució provocada pel talent i la creativitat individual de persones ben concretes, però que evidentment no es pot deslligar de l’evolució de la societat i les vicissituds de tot tipus que marquen la nostra història.