biografía
  y libros

   redescubrir la música

cursos

 
     
   
 
  L'adveniment de la polifonia  -  Autors diversos
 
Autors diversos
DE LA MONODIA MEDIEVAL A LA POLIFONIA RENAIXENTISTA:
A les darreries de l’Edat mitjana es produeix un dels avenços més espectaculars de la història de la música: l’adveniment de la polifonia. Tot i que de ben segur ja existia amb anterioritat de manera improvisada, ja fos en l'ambit polar o culte, és a partir de la introducció de la notació musical en aquell període que comença a ser cultivada amb plena consciència. Aquest procés, el qual es consolida i culmina en el Renaixement, és una de les causes de la increïble evolució d’aquesta música que anomenem “clàssica” occidental durant el següent mil·lenni.