biografía
  y libros

   redescubrir la música

cursos

 
     
   
 
  "Mozart a Hollywood" // "Bach i els Beatles"  -  Autors diversos
 
Autors diversos
La primera part de la sessió, a càrrec d'Alejandro Arís, consistirà en un expert, alhora que amè, repàs a la presència de la música clàssica al cinema. La segona, a càrrec de Rafael Esteve, se centrarà en l'inesgotable món de les citacions i transvasaments musicals: de Bach als Beatles i molt més enllà...