Anys de pelegrinatge

Liszt, F. (1811-1886)
F. Lizst
(1811-1886)

Una vida “romàntica”: aquesta és la definició per excel·lència del trajecte vital i artístic de Franz Liszt, fill predilecte del seu temps. Els Anys de pelegrinatge són tres grans reculls d’obres per a piano sol escrites al llarg de pràcticament tota la seva biografia: els dos primers en els anys 30 del segle XIX, una època especialment intensa tant en el pla creatiu com amorós, i el tercer en plena maduresa, ja ordenat sacerdot. Amb peces de format i dimensions molt variats, recullen visions i reflexions d’un Liszt hipersensible a indrets i estímuls apassionadament viscuts en diversos viatges per Suïssa i Itàlia. Cants a la bellesa de la natura i relectures musicals de diverses branques de les arts, des dels grans escriptors del seu temps i anteriors (Goethe i Byron, però també Dante i Petrarca), a visions personals dels grans artistes plàstics del Renaixement italià.

error: Content is protected !!