Brockes-Passion

Handel, G. F. (1685-1759)
G. F. Handel
(1685-1759)

Publicat el 1712, el text sobre la Passió de Barthold Heinrich Brockes fou musicat per nombrosos compositors. Fins i tot alguns fragments van ser utilitzats per J.S. Bach a la seva Passió segons Sant Joan. Essencialment barroc, projectant llums, ombres i imatges gairebé en moviment, no és d’estranyar que tingués tanta acceptació en el seu temps. En un dels seus viatges al continent, Handel, recentment establert a Londres, decideix també posar-hi una música que més tard –quelcom habitual a l’època i recurs especialment emprat per ell– reciclarà en altres obres.

error: Content is protected !!