Brockes-Passion

Telemann, G. Ph. (1681-1767)
G. Ph. Telemann
(1681-1767)

Poc es podia imaginar el poeta aficionat Barthold Heinrich Brockes (1680-1747), il·lustríssim senador de la ciutat d’Hamburg, que el seu llibret sobre la Passió titulat Der für die Sünden der Welt gemarterte und sterbende Jesus, escrit i publicat el 1712, acabaria essent musicat per nombrosos compositors. I potser menys encara, que ell mateix passaria a la posteritat gràcies a alguns d’ells. Pel dramatisme i la vividesa de les imatges que suggereix, Georg Philip Telemann és un d’aquests grans músics que el van considerar un text prou vàlid com per dedicar-li el seu esforç compositiu. També ho foren Handel i J. S. Bach.

error: Content is protected !!