Concert de Brandenburg núm. 5

Bach, J. S (1685-1750)
J. S Bach
(1685-1750)

De la sèrie dels sis Concerts de Brandenburg, titulats pel seu autor “Six concerts avec plusieurs instruments”, destaquem el cinquè per la seva originalitat en la selecció dels solistes: a la flauta travessera (aleshores un instrument en ascens respecte a la flauta dolça) i el violí, hi afegim un clavicèmbal amb un paper de primus inter pares. Aquesta consideració és deguda al seu paper altament destacat respecte al grup orquestral i fins i tot entre els seus companys solistes, en especial per l’astorador fragment del primer moviment en què queda completament sol durant un inusualment llarg passatge, raó per la qual se’l considera el primer concert per a teclat de la història.

error: Content is protected !!