De Hildegard von Bingen a la “Missa de Barcelona”

De Hildegard von Bingen a la Missa de Bacelona
De Hildegard von Bingen
a la Missa de Bacelona

A mesura que retrocedim en el temps, disminueix el nombre d’autors coneguts. Així, de la remota època del Romànic, un dels principals noms que destaquen és precisament el d’una dona que va aportar la seva llum en forma de pensament i música als albors del segon mil·leni: Hildegard von Bingen (1098-1179). Completarem i contrastarem aquesta especial sessió amb un exemple de l’altre gran estil que ja clourà l’Edat Mitjana: el Gòtic. Serà amb la Missa de Barcelona, obra ben emblemàtica d’aquest període i compendi de tots els formats que començaven a obrir-se pas en un art musical plenament conscient de ser revolucionari: l’Ars Nova.

error: Content is protected !!