Dones compositores al llarg de la història

Dones compositores al llarg de la història
Dones compositores al llarg de la història

Començant amb Hildegard von Bingen, a l’albada del segon mil·lenni, són moltes les dones que han escrit música. Potser moltes més de les que pensem, i certament moltes menys de les que el seu temps, i fins i tot la historiografia posterior, va saber valorar. Dedicarem una sessió monogràfica a la memòria d’algunes de les compositores més representatives de cada època, donant lloc a una especial història de la música paral·lela a la dels seus col·legues masculins.

error: Content is protected !!