El Messies

Handel, G. F. (1685-1759)
G. F. Handel
(1685-1759)

Des de l’alçada d’una música magnífica en tot moment (tant pel que fa als fragments més coneguts com als que ho són menys) i malgrat no trobar-nos necessàriament en dies nadalencs, també podem compartir l’obra que hi és tradicionalment associada. Entre molts més detalls, ens sorprendrà saber que va ser concebuda per a un altre moment de l’any.

error: Content is protected !!