El rapte en el serrall

Mozart, W. A. (1756-1791)
W. A. Mozart
(1756-1791)
L’obra que va obrir les portes de Viena al seu autor, ens transporta a un món de lleuger exotisme que paradoxalment ens dóna pistes molt valuoses sobre el seu context més immediat: un dia a dia musical i vital que ens ajuda a entendre l’inici de la darrera etapa d’una biografia prodigiosa.

error: Content is protected !!