Els mestres cantaires de Nuremberg

Wagner, R. (1813-1883)
R. Wagner
(1813-1883)

Els mestres cantaires de Nuremberg, ens situa en un registre força allunyat de la gravetat i transcendència que sovint omple els drames musicals wagnerians. Tot i que arrelat també en tradicions d’origen medieval, com gairebé tots els seus altres títols, aquí ens evoca un context poètic i musical per a nosaltres força desconegut: el dels Meistersinger, trobadors germànics dels gremis artesanals.

EN CURS ALS CENTRES:

Barcelona: Escola de Música Can Ponsic

Girona: Escola Municipal de Música (EMM)

error: Content is protected !!