Israel a Egipte

Handel, G. F. (1685-1759)
G. F. Handel
(1685-1759)

Establert a Londres des del 1712, G. F. Handel marca una fita important en la creació durant la dècada dels 30 del segle XVIII de quelcom amb prou personalitat com per donar-li un nom propi: “oratori anglès”. Si bé s’arrela en la sòlida tradició del gènere que des d’Itàlia ja s’ha expandit i desenvolupat per tot Europa al llarg del segle anterior, Handel  li atorga un rumb novedós que va més enllà de l’idioma. D’entre els seus oratoris anglesos, en destaquen dos de ben originals pel fet de no seguir un llibret de caire teatral, sinó un mosaic de textos bíblics. Un d’ells és el conegut El Messies; l’altre, Israel a Egipte, en suposa l’antecedent immediat.

error: Content is protected !!