L’adveniment de la polifonia

El advenimiento de la polifonía
El advenimiento de la polifonía

A les darreries de l’Edat mitjana es produeix un dels avenços més espectaculars de la història de la música: l’adveniment de la polifonia. Tot i que de ben segur ja existia amb anterioritat de manera improvisada, ja fos en l’ambit polar o culte, és a partir de la introducció de la notació musical en aquell període que comença a ser cultivada amb plena consciència. Aquest procés, el qual es consolida i culmina en el Renaixement, és una de les causes de la increïble evolució d’aquesta música que anomenem “clàssica” occidental durant el següent mil·lenni.

error: Content is protected !!