L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato

Handel, G. F. (1685-1759)
G. F. Handel
(1685-1759)

Evidentment no tant conegut com El Messies, el que potser no sabem és que l’oratori profà L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato va ser escrit pocs mesos abans i reelaborat en paral·lel al gran oratori sacre de referència. El seu estrany títol en italià, ens proposa una interessant immersió en la psicologia de l’època basada en la teoria dels “humors” que determinen el caràcter de la persona. Més enllà d’això, ens permet endinsar-nos en un dels escriptors més importats del barroc anglès, John Milton (1608-1674), amb el moderat contrapunt de Charles Jennens, també llibretista d’El Messies.

error: Content is protected !!