L’anell del Nibelung (en 2 sessions-I)

Wagner, R. (1813-1883)
R. Wagner
(1813-1883)

Per entrar en aquesta altra dimensió temporal que representa el “temps wagnerià”, cal que ens oblidem de tota pressa. En les diverses sessions dedicades a la tetralogia L’anell del Nibelung, trobarem les claus per comprendre i disfrutar d’una immensitat que, paradoxalment, parteix de diminuts motius musicals. A més d’explicar-ne l’estructura musical i literària, així com el seu context històric, també situarem aquesta obra magna en el marc d’una mitologia nòrdica que l’autor reconstrueix a partir dels fragments transcrits d’una tradició oral gairebé perduda.

error: Content is protected !!