Les estacions

Haydn, F. J. (1732-1809)
F. J. Haydn
(1732-1809)

Aquest oratori profà de Haydn és fruit de les seves estades a la ciutat de Londres en els darrers anys de la seva vida. No fou fins aleshores que va quedar lliure d’unes obligacions laborals que, mentre la seva música es divulgava arreu d’Europa, el mantenien lligat a l’esplendorosa però aïllada cort dels Eszterházy.

error: Content is protected !!