Lohengrin

Wagner, R. (1813-1883)
R. Wagner
(1813-1883)

Entre molts altres aspectes a ressenyar en un breu resum, destaquem com el sempre misteriós Lohengrin ens mostra el camí d’un autor a la recerca d’un llenguatge musical i literari que reflecteixi els seus ideals artístics. Així, des d’un argument cavalleresc que serà recurrent en la seva producció, ja anticipa la seva darrera obra, l’obertament místic Parsifal. Ambdós títols tenen en comú l’estranya i assolida tasca de traduir a una música inefable la llum del Sant Grial.

error: Content is protected !!