Monogràfic: “Himne per a un món convalescent”

Beethoven, L. v. (1770-1827)
L. v. Beethoven
(1770-1827)

Poc es podia imaginar Beethoven que l’any 2020, la celebració del 250è. aniversari del seu naixement quedaria paralitzada, com gairebé tota activitat humana, davant d’un món malalt i atemorit. Ara, quan sembla que tot comença lentament a arrencar, o almenys moltes persones han decidit deixar de viure en la por, la seva última simfonia ens retorna la força, alegria i esperança d’una crida tan vigent avui com quan la va formular. Però passat el moment àlgid de l’estrena de la Novena, ja en el darrer any de la seva vida i sortint d’una malaltia que el va tenir immobilitzat durant mesos, compon un lluminós “Himne d’agraïment d’un convalescent”, en el qual ens podem sentir tots identificats.

error: Content is protected !!