“Mozart a Hollywood” // “Bach i els Beatles”

Bach i els Beatles
Bach i els Beatles

Girona-Escola Municipal de Música (“Bach i els Beatles”): Dins la nostra actualitat, saturada de música molt més comercial, trobem Bach transcendint totes les fronteres. El vincle amb els Beatles, d’entrada potser desconcertant, ens convida a viatjar per l’inesgotable món de les citacions i transvasaments musicals entre èpoques i estils suposadament tan diferents com són el clàssic i el pop.

Barcelona-Can Ponsic (“Mozart a Hollywood” // “Bach i els Beatles”): Quan puguem fer-la en format presencial, dividirem aquesta sessió en dues parts. La primera, a càrrec d’Alejandro Arís, consistirà en un expert, alhora que amè, repàs a la presència de la música clàssica dins del cinema. La segona, a càrrec de Rafael Esteve, se centrarà en l’inesgotable món de les citacions i transvasaments musicals de Bach als Beatles, i molt més enllà.

EN CURS ALS CENTRES:

Girona: Escola Municipal de Música (EMM)

Barcelona: Escola de Música Can Ponsic

error: Content is protected !!