“Mozart a Hollywood” // “Bach i els Beatles”

Bach i els Beatles
Bach i els Beatles

La primera part de la sessió, a càrrec d’Alejandro Arís, consistirà en un expert, alhora que amè, repàs a la presència de la música clàssica al cinema. La segona, a càrrec de Rafael Esteve, se centrarà en l’inesgotable món de les citacions i transvasaments musicals: de Bach als Beatles i molt més enllà…

EN CURS ALS CENTRES:

Barcelona: Escola de Música Can Ponsic

error: Content is protected !!