Nit transfigurada

Arnold Schönberg (1874-1951)
Arnold Schönberg
(1874-1951)

Una profunda crisi artística va fer plantejar a Schönberg una pregunta força pertinent: era l’harmonia tradicional, basada en la tonalitat, un camí ja esgotat? Després d’anys de reflexió en els quals la deixaria totalment de banda per crear obres atonals, va arribar a la conclusió que calia crear un nou sistema. Així va aparèixer el dodecafonisme (o serialisme), una manera d’organitzar aquesta atonalitat a partir d’una ordenació predeterminada pel mateix compositor dels dotze semitons que integren l’escala cromàtica.

error: Content is protected !!