Nocions bàsiques de supervivència musical

Nocions bàsiques de supervivència musical
Nocions bàsiques de supervivència musical

Cal aclarir que aquesta trobada no pretén facilitar un manual de supervivència per a tot aquell que s’aventuri a dedicar-se a la música en un país com el nostre… Més aviat és una sessió pensada per mirar d’explicar alguns d’aquells dubtes o llacunes en el coneixement musical que molts afeccionats a la música clàssica sovint viuen amb una sensació de carència. Però també cal deixar ben clar que per gaudir d’aquesta música, l’única “eina” necessària és la sensibilitat, i que no és imprescindible cap mena de formació prèvia. Aquesta sensibilitat, afortunadament, sol anar acompanyada d’una motivació pel saber pròpia de la curiositat envers qualsevol altre camp del coneixement.

EN CURS ALS CENTRES:

Barcelona: Escola de Música Can Ponsic

error: Content is protected !!