Nocions bàsiques de supervivència musical

Nocions bàsiques de supervivència musical
Nocions bàsiques de supervivència musical

Cal aclarir que aquesta trobada no pretén facilitar un manual de supervivència per a tot aquell que s’aventuri a dedicar-se a la música en un país com el nostre… Més aviat és una sessió pensada per mirar d’explicar alguns d’aquells dubtes o llacunes en el coneixement musical que molts afeccionats a la música clàssica sovint viuen amb una sensació de carència. Però també cal deixar ben clar que per gaudir d’aquesta música, l’única “eina” necessària és la sensibilitat, i que no és imprescindible cap mena de formació prèvia. Aquesta sensibilitat, afortunadament, sol anar acompanyada d’una motivació pel saber pròpia de la curiositat envers qualsevol altre camp del coneixement.

error: Content is protected !!