Oratoris de Pasqua i Ascensió

Bach, J. S (1685-1750)
J. S Bach
(1685-1750)

Plenitud barroca i vitalisme bachià al cent per cent caracteritzen aquests dos oratoris escrits el 1735 a la ciutat de Leipzig. Tal vegada menys coneguts que les seves passions, podríem dir que d’alguna manera les culminen, tot completant i donant sentit al cicle musical de la Setmana Santa.

error: Content is protected !!