Parsifal

Wagner, R. (1813-1883)
R. Wagner
(1813-1883)

Més enllà d’una creença o una època concretes, el Parsifal de Wagner fa aflorar aspiracions profundament arrelades en tot ésser humà. Des d’una simbologia anclada en els antics mites medievals del cicle artúric, aborda el tema del Grial que tant de material literari i artístic ha originat fins a l’actualitat. I ho fa –després de més d’un quart de segle de gestació i amb la certesa d’estar escrivint la seva darrera obra– amb una música estranya, quasi declamada en molts moments, però d’enorme sensualitat simfònica i coral en d’altres, que representa la síntesi i depuració final dels principis musicals i teatrals que ha anat elaborant al llarg de tota una vida. El resultat, una obra inclassificable (sacra o pagana? genial o pedant? iniciàtica?…) que, com veiem, planteja tantes preguntes com visions aporta a la consciència eterna del misteri de viure.

error: Content is protected !!