Passió segons Sant Joan

Handel, G. F. (1685-1759)
G. F. Handel
(1685-1759)

D’atribució encara un tant dubtosa a l’autor d’El Messies, aquesta magnífica obra de joventut, escrita a la ciutat d’Hamburg el 1704, recull amb algun tret d’originalitat la tradició de les passions luteranes que arribaran a la culminació amb la seva pròpia Brockes-Passion i les del seu il·lustre col·lega Johann Sebastian Bach.

error: Content is protected !!