Petruixka

Stravinski, Í. (1882-1971)
Í. Stravinski
(1882-1971)

La doble realitat dels titelles i els humans –sense que sapiguem ben bé on se situa la frontera entre ambdues–, ens portarà de la broma a la tragèdia mentre la fira continua. És així com aquest tercer ballet de Stravinski suposarà un nou pas en la seva carrera envers un llenguatge cada cop més personal que marcarà la nova música del segle XX.

error: Content is protected !!