Scheherazade

Rimski-Kórsakov, N. (1844-1908)
N. Rimski-Kórsakov
(1844-1908)

Una història cada vespre fins a salvar la vida a la darrera albada… En forma de suite simfònica, Rimski-Korsakov recull la veu de Scheherazade (o Xahrazad), per transportar-nos al món d’exotisme, màgia i aventures del més universal d’entre els reculls de relats: Les mil i una nits.

error: Content is protected !!