Simfonia núm. 4

Brahms, J. (1833-1897).
J. Brahms
(1833-1897).

Brahms ens porta cap a la música anomenada “pura” en una època en la qual aquesta qüestió era objecte d’un profund debat estètic. Transcendint-lo, ens trobem davant d’una simfonia de maduresa plena de detalls exquisits. Entre ells, un vibrant homenatge al mestre de tots els músics: J. S. Bach.

error: Content is protected !!