Simfonia núm. 9

Beethoven, L. v. (1770-1827)
L. v. Beethoven
(1770-1827)

Escrita des de la desolació, l’obra culminant del corpus simfònic beethovenià és, al mateix temps que una classe magistral de composició, una reivindicació de l’alegria i una crida a la humanitat tan vigent avui com en el seu temps.

error: Content is protected !!