Simfonia núm. 96, “Miracle”

Haydn, F. J. (1732-1809)
F. J. Haydn
(1732-1809)

Estrenada a Londres l’11 de març de 1791, la 96 forma part de la sèrie de dotze simfonies que Haydn va escriure per a aquesta ciutat, les darreres de les 104 que va compondre. Diuen que tot just després de l’estrena va caure un enorme canelobre a la part posterior de la sala sense que ningú prengués mal, perquè el públic entusiasmat s’havia acostat a l’escenari per felicitar l’autor. Tot un miracle que en realitat sembla es va produir a l’estrena d’una altra simfonia londinenca, un parell anys més tard. Com tantes vegades, si no és cert, és ben trobat… En tot cas, el veritable miracle és aquesta prodigiosa producció de 104 simfonies del més alt nivell, juntament amb la resta de la seva obra; una carrera que ja en el seu temps el va fer esdevenir el compositor de més prestigi a Europa.

error: Content is protected !!