The fairy Queen

Purcell, H. (1659-1695)
H. Purcell
(1659-1695)

L’humor i la subtilesa es donen la mà en una obra de tocs surrealistes, els quals només es poden explicar des del seu context històric: el desig d’espectacle de l’Anglaterra de finals del XVII, després d’una època d’estricte puritanisme. Henry Purcell posa a prova la nostra capacitat de sorpresa a mesura que anem desbrinant les velades al·lusions al Somni d’una nit d’estiu de Shakespeare, en un llibret aparentment inversemblant.

error: Content is protected !!