Trio en re menor

Mendelssohn, Fanny (1805-1847)
Fanny Mendelssohn
(1805-1847)

Fanny Mendelssohn, coneguda igualment pel seu cognom de casada: Fanny Hensel, o Fanny Mendelssohn-Hensel, fou la germana gran de Felix Mendelssohn. Ambdós van mostrar des d’infants un enorme talent musical, tant en qualitat d’intèrprets com de compositors. No obstant això, la seva producció, d’unes 500 peces, tot just recentment comença a recuperar-se. Els prejudicis del seu temps, vigents fins fa ben poc, dictaminaven que la música no era carrera respectable per a una noia (de fet, tampoc cap altra professió), raó per la qual va cenyir la seva tasca al cercle familiar. De totes les dones compositores, és ella qui més intensament suscita la pregunta “com seria la seva obra si hagués pogut desenvolupar plenament el seu potencial?”. 

error: Content is protected !!