Introducció al cant gregorià

Introducció al cant gregorià
Introducció al cant gregorià

El cant gregorià exerceix sobre el públic modern una estranya fascinació. Amb textos i sons que resulten a la vegada familiars i remots, ens evoca una espiritualitat associada a la solitud dels claustres romànics, a la magnificència de les naus catedralícies i a la quotidianitat dels monestirs que encara el practiquen. Però sobretot, podríem dir que fa ressonar una fibra mística que tots portem a dins. La seva aparent simplicitat amaga una refinada sofisticació melòdica que només es pot percebre i gaudir des d’una atenció que ha de reaprendre a esdevenir subtil.

error: Content is protected !!