Ma mère l’oye

Ravel, M. (1875-1937)
M. Ravel
(1875-1937)

Les boniques pàgines d’aquesta deliciosa “mare oca” ens mostren una de les facetes més entranyables del seu autor: la recreació idealitzada del món fantàstic infantil. Original per a piano a quatre mans, consisteix en una sèrie de miniatures basades en alguns contes de fades ben coneguts, com Le petit poucet i d’altres que avui ho són menys, però que mantenen la seva intensa màgia de la mà de la impecable evocació raveliana. Si bé la va compondre entre 1908 i 1910 per a dos petits pianistes de 6 i 7 anys, l’obra va ser profundament revisada i orquestrada per acabar convertida en ballet el 1812. A tall de programa podríem dir que la primera peça ens evoca el dolç son de la Bella Dorment, els somnis de la qual són els diferents moviments que vénen a continuació.

error: Content is protected !!