Missa en si menor

Bach, J. S (1685-1750)
J. S Bach
(1685-1750)

Per alguna raó que desconeixem, al final d’una vida especialment dedicada als serveis religiosos luterans, Bach decideix compondre una gran missa catòlica. D’entrada el fet pot semblar xocant, i encara més quan veiem que per a aquesta magna composició empra, no només un ampli mosaic d’estils que abraça des dels llenguatges musicals més arcaics fins als més moderns, sinó que pràcticament tota ella prové del reciclatge d’obres anteriors, moltes d’elles d’origen profà. La sorpresa arriba al màxim quan veiem, com és habitual en aquest autor, un profús ús de la simbologia. I tot això, en una obra que mai va sentir en la seva totalitat, i probablement tampoc esperava fer-ho… Caldrà doncs parlar-ne amb deteniment, expandint al màxim la nostra capacitat de percebre la meravella: la millor manera d’abordar el millor art i per descomptat, la música de Johann Sebastian Bach.

error: Content is protected !!