Monogràfic: “Wagner i el mite del Grial”

Wagner, R. (1813-1883)
R. Wagner
(1813-1883)

Què es el Grial? Una pedra? Un plat? Una copa? El calze del Sant Sopar, que també va recollir la sang de Jesucrist a la Creu? Si bé aquesta darrera opció és la que s’ha imposat en l’imaginari col·lectiu des de l’edat mitjana, la qüestió inclou totes les anteriors i moltes més en forma de preguntes encara (i potser eternament) obertes. A qui serveix? Segueix custodiat per quimèrics cavallers en algun indret desconegut d’Europa, on hi va arribar des de l’Orient mitjà? És la metàfora del desig legítim d’una merescuda abundància material i/o espiritual? O potser és tan sols una pregunta –i n’hi ha tantes– sense resposta, i que tanmateix cal saber plantejar? Començant per la literatura, l’art ha abordat infinites vegades aquest símbol, per arribar sovint a la conclusió de què és justament la seva recerca un dels camins envers l’autorealització. Wagner no només el tracta a Lohengrin (1850) i Parsifal (1882), la seva darrera obra, sinó que aflora com a inquietud latent en d’altres creacions. 

error: Content is protected !!