Mozart, Neukomm i el “Rèquiem de Rio”

Mozart, W. A. (1756-1791)
W. A. Mozart
(1756-1791)

En abordar el Rèquiem de Mozart ens trobem davant del fenomen gairebé inexplicable d’una obra inacabada i completada per diverses mans que, malgrat això, segueix mantenint la seva força i vigència fins al punt que tal vegada és la que més impacte encara produeix en tota mena de públics dins el repertori de la musica clàssica occidental. Fill d’una generació immediatament posterior al seu autor, el compositor austríac Sigismund Neukomm publica l’any 1821 al Brasil, coincidint amb els anys previs a la independència del país, una interessant revisió i ampliació del ja prou impressionant final original.

error: Content is protected !!